Interview: Serial Beauty, Mesut Karakış in conversation with Marcus Graf

Artist Statement: In Mesut Karakış's paintings, the artist comments on the relation between the forms, spots and colors while drifting towards a more direct figuration. Though his latest works are mainly influenced by patterns of nature, the emphasis lays on a concern of creating colorfulness utilizing depth, effects of emptiness-saturation and transparent...

Röportaj: Serial Beauty (Seri Güzellik) Mesut Karakış & Marcus Graf Sohbeti

Mesut Karakış, resimlerinde dolaysız bir biçime yöneliş ile formların, lekelerin ve renklerin birbiriyle olan ilişkisini yorumlamaktadır. Son dönem eserlerinde çıkış noktası doğa örüntüleri olsa da vurgulamak istediği tuval yüzeyinde derinlik, boşluk-doluluk etkisi, transparan geçişler ile çok renklilik yaratma kaygısıdır. Her resim kişisel bir kompozisyonun parçası olarak katman katman işlenen yüzeylerle...

Katmanlar | Layers

Katmanlar Hat sanatının şekillendirdiği Osmanlı estetiğini ele alan Katmanlar projesinde, çok sesliliği, espası, seslerin katmanlarını ve saydamlığı bulacaksınız. Anadolu medeniyetlerin, kültürlerin, sanatın katmanlarına sahip, Anadolu'dan ve Osmanlı estetiğinden beslenen Katmanlar resim çalışmalarımda akrilik boya ile geleneksel ve karma teknikler kullanarak tipografi ile armoni yaratmak üzere bir çok sesli çok renkli bir...

Kaftanlar ve Tılsımlı Gömlek Serisi

Kaftanlar ve Tılsımlı Gömlek Kaftanlar bütün imparatorluklarda gücü giymektir. Bir kaftan giyim eşyasından öte gücü, ihtişamı ve ulaşılmazlığı temsil eder. Doğudan bakıldığında Batıya açılan bir kapı olarak görülen coğrafyamız, Batı bakış açısıyla da doğu oryantalizmine açılır. Bu birbirine öykünen bakış açılarının motiflerini buluşturan, Osmanlı karma kültürünün zenginliğini yansıtan renk ve...